Celodenný pobyt

400 € / mesiac
pri prihlásení do 15. septemra


500 / mesiac
pri prihlásení počas školského roka

Poldenný pobyt 

340 € / mesiac


Súrodenecká zľava

-100 € / mesiac

Stravná jednotka

5,30 € / deň