Celodenný pobyt

375 € / mesiac
pri prihlásení do 15. septemra


475 € / mesiac
pri prihlásení počas školského roka

Poldenný pobyt 

315 € / mesiac

Stravná jednotka

4,99 € / deň